0733 – 466 908

info@fofab.se

Miljövänlig tak- och fasadtvätt

Miljövänlig tak- och fasadtvätt

Ultrarent vatten får man genom att filtrera vatten i flera steg samtidigt som man använder ett omvänt osmosfilter och avjoniserar vattnet. Detta ger ett vatten helt fritt från salter och andra föroreningar. Ultrarent vatten ”dränker” t.ex. alger och mögel.

Vi tvättar alla typer av fasader med ultrarent vatten som är helt ekologiskt utan några som helst tillsatser eller kemiska medel. Med ultrarent vatten behövs inget högtryck och därför är metoden mycket skonsam för den tvättade ytan. Metoden lämpar sig väl på alla typer av material såsom glas, plåt, trä, sten och betong, koppar, m. m.

Ultrarent vatten kan även användas för avfettning och andra typer av smuts och är därför lämpligt även för verkstad och fabriksgolv.

Fasadrengöring med ultrarent vatten har mycket god effekt på smuts och beläggningar på de flesta underlag. Särskilt grönalger på trä eller målade ytor tvättas bort helt och hållet. Oxiderad och matt linoljefärg går upp i glansvärde efter tvätt, vilket beror på att ultrarent vatten är synnerligen effektiv på oxider. För mineraliska underlag, som ofta har en eroderad yta med förstorade porer fyllda av gipsbildningar eller andra salter, blir ytan helt ren efter tvätt.

Metoden är särskilt lämplig för känsliga miljöer, där man inte vill använda kemikalier, exempelvis kulturbyggnader, stensättningar, växthus, djurstallar, gravstenar, livsmedelslokaler m.m.

Vare sig man vill ha en ren yta innan målning eller ”bara” vill ha en yta tvättad är ultrarent vatten alltid att föredra framför starka kemikalier och högtryckt vatten som tränger in och i vissa fall spränger ytan.

Vi vänder oss till företag såväl som privatpersoner. Den egna villan eller taket kanske behöver en uppfräschning lika väl som monument, statyer, stora kommunala byggnader, lagerlokaler m.m.

Vi kommer gärna ut och visar vår tvättmetod på plats.

Referensobjekt